ВЕСНА ДАРУЄ ДИВО

ВЕСНА ДАРУЄ ДИВО

ПОВНИЙ ЦИКЛ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO 47990 ГРИВЕНЬ*

«Весняне диво з Паренс »

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Організатор акції «Весняне диво з Паренс» (надалі – Акція): Медичний центр ТзОВ Центр репродукції «ПАРЕНС-УКРАЇНА». Адреса місцезнаходження – м.Львів, вул.Щирецька, 36 (надалі – Медичний центр).

1.2. Допоміжні репродуктивні технології (далі - ДРТ) - методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах invitro;

1.3. in vitro - техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

1.4. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та в наказі МОЗ України від 02.10.2013 р.№787 « Про затвердження Порядку про застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні».

1.5. Офіційні правила акції «Весняне диво з Паренс » (далі -Офіційні правила акції) - правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акції, метою якої є надання якомога більшій кількості пацієнтів Медичного центру взяти участь в програмі invitro.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА МСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Період дії Акції: 25.02.19-31.03.19 (надалі – Період акції).

2.2. Акція проводиться у Медичному центрі за адресою : м.Львів,вул. Щирецька,36

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасником акції можуть бути:

повнолітні громадяни України: пара (жінка та чоловік) чи одинока жінка, яким лікар Медичного центру призначив лікування безпліддя методом ДРТ, шляхом запліднення invitro (надалі – Учасники Акції).

3.2. Учасник Акції може взяти участь в Акції тільки один раз за Період дії Акції.

3.3. Вимоги до жінки-учасника акції: вік до 35 років, АМГ не нижче 2,5.

3.4. Ці Офіційні правила Акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції ( публічна оферта). Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3.5. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду Медичному центру на обробку,зберігання та використання своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), в сенсі Закону України «Про захист персональних даних». Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Умовами участі в акції є:

- звернення Учасника Акції до Медичного центру за консультацією до лікаря-репродуктолога щодо участі в програмі запліднення in vitro. Для Учасника Акції консультація лікаря-репродуктолога та перший УЗД моніторинг є безкоштовними;

- підписання необхідних для участі у програмі документів (договір, згода тощо);

- відповідність вимогам до учасника акції;

- проведення всіх обстежень, рекомендованих лікарем, для участі у програмі in vitro - виключно в Медичному центрі та спеціалістами Медичного Центру;

4.2. Учасник Акції отримує можливість отримати спеціальну ціну 47 990 грн. на повну програму запліднення invitro, яка зокрема включає :

  • Стимуляція яйників з медикаментозним супроводом(включає до 4-х фолікулометрій)
  • пункцію фолікулів та аспірацію ооцитів;
  • анестезія під час забору ооцитів;
  • інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда ICSI (1-8 яйцеклітин;)
  • культивування яйцеклітин та ембріонів людини;
  • АН ( допоміжний хетчінг);
  • Трансфер ембріона в порожнину матки.

4.3. Учасники Акції в період її проведення мають можливість сплатити за вартість послуг, вказаних в п.4.2. даних Умов – 47 990 гривень до 31.03.2019 року включно.

4.4. Оплата вказана в п.4.3. даних Офіційних правил акції, може бути здійснена готівкою в касу Медичного центру, або безготівковим шляхом за наступними банківським реквізитами: МФО 334851, р/р 2600450145 ПАТ «ПУМБ» м.Київ

4.5. Учасник Акції, має можливість розпочати лікування за програмою in vitro протягом одного календарного місяця від дати оплати (дати вказаної в розрахунковому документі, підтверджуючому факт оплати), але не пізніше 30.04.2019 року.

4.6. Усі обстеження, рекомендовані лікарем, для участі у програмі in vitro Учасники Акції проходять виключно в Медичному центрі, що зазначений у п. 2.2. даних Офіційних правил акції.

4.7. Учасник Акції зобов’язується суворо дотримуватись усіх призначень та рекомендацій лікуючого лікаря.

4.8. Якщо під час Акції лікар призначає додаткові процедури та маніпуляції, які не входять у перелік послуг, зазначених у п.4.2. даним Офіційних правил акції, Учасник акції оплачує їх згідно прейскуранту, який діє в Медичному Центрі на момент надання цих послуг.

4.9. У випадку необхідності проведення інтрацитоплазматичного введення сперматозоїда (ICSI понад 8 яйцеклітин) Учасник акції сплачує додатково 9600 гривень за кожні наступні 1-8 яйцеклітин.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

5.1. Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення на офіційному сайті Медичного Центру www.parens.com.ua , сторінках соцмереж та через ЗМІ ( на вибір Медичного Центру) .

5.2. Інформація щодо умов Акції надається лікарем-репродуктологом під час безкоштовної консультації.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам, але можуть бути ними використані для оплати медичних послуг,що надаються Медичним Центром до 31.12.2019 року включно, згідно з прейскурантом, діючим на момент надання послуги.

6.2. Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати, кожен Учасник акції підтверджує, що ознайомлений і повністю згідний з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.