У львові протягом липня!

Літо найкраща пора, щоб реалізовувати мрії!

Якщо ви мрієте стати батьками,то наша пропозиція саме для Вас! Безкоштовна консультаці лікаря-репродуктолога у Львові протягом липня!

 

Офіційні правила участі в рекламній Акціїпід умовною назвою 

«Безкоштовна консультація репродуктолога»

(надалі – Акція)

 

Назва акції - « Безкоштовна консультація репродуктолога».

Організатор Акції: Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «ПАРЕНС-Україна», адреса: м. Львів, вул. Щирецька,36;«Торговий центр «Карпати-ІІ», код ЄДРПОУ 38208497

Визначення термінів:

Акція «Безкоштовна консультація репродуктолога» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що  спрямований на стимулювання продажу та просування послуг  згідно ліцензії МОЗ серії АЕ № 459659

«Акційна пропозиція»  - Первинний огляд лікарем гінекологом - репродуктологом за спеціальною ціною на період  тривалості акції 01 гривень 00 коп.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання послуги. 

«Учасник Акції» - фізична особа, пацієнт  віком від 18 років , який раніше не була пацієнтом клініки.

 

 «Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції,  а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.parens.com.ua

«Місце проведення Акції» - Акція проводиться у медичному центрі ТзОВ Центрі репродукції «Паренс-Україна»»

 «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,кожного дня в робочі години з 1 липня  2018 до 31 липня 2019 в години обумовлені відповідно до графіка роботи лікаря .

«Пацієнт» - клієнт , який отримує послуги

 

 

 • Участь в Акції

 

  1. Брати участь в Акції мають можливість первинні пацієнти, тобто ті, що вперше звертаються в клініку для надання послуг консультації лікаря.
  2. Учасниками акції можуть бути виключно громадянин України.
  3. У випадку, якщо в момент продажу послуги на умовах Акції буде встановлено, що пацієнт, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання послуги за спеціальною ціною .

 

 

 •  Умови участі у Акції

 

  1. З метою участі в Акції та отримання послуги Первинний огляд лікарем гінекологом - репродуктологом за спеціальною ціною на період  тривалості акції 01 гривень 00 коп. Учасник Акції повинен в Період проведення Акції звернутися в Центр репродукції, назвати анкетні дані та бути пацієнтом, який  не користувався послугами лікаря гінеколога-репродуктолога на території проведення Акції. Учасники Акції мають право придбавати послугу, на умовах пункту 2.1 цих Правил з метою участі у Акції обмежену кількість разів  протягом Періоду проведення Акції – 1 раз. 
  2. Пропозиція на умовах цієї Акції не сумується зі знижкою по програмі лояльності та іншими акціями
  3. Учасник має право відмовитися отримувати  послугу за акційною ціною та оплатити згідно прайсу.
  4. Прийом проводиться тільки відповідно до попереднього запису.
  5. Про детальні умов  Акції можна довідатися за телефонами вказаними на офіційному сайті.

 

 

 • Обмеження 

 

  1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим йому правом отримати послугу за акційною ціною у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Право отримати послугу за акційною ціною  надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.
  2. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання за акційною ціною в  разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  3. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

 

 

 • Інші Умови

 

  1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання спеціальної ціни здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/parensukraine) та на сайті www.parens.com.ua у термін з «14 » червня 2018 року. Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів .
  2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції, зміну переліку акційних послуг  та Території проведення Акції.
  3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.