"НАДІЙНЕ ЛІТО"  - ВАШ ШАНС СТАТИ БАТЬКАМИ

"НАДІЙНЕ ЛІТО" - ВАШ ШАНС СТАТИ БАТЬКАМИ

Програма запліднення IN VITRO "НАДІЙНА ФУЛ" з використанням донорських ооцитів та донорської сперми за ціною 110 000 гривень до кінця літа.

В програму включено:

- консультація лікаря

- донорські ооцити

-донорська сперма

-запліднення ооцитів (ICSI) і культивування ембріонів

-хетчінг

-перенесення ембріонів

Акція діє до 31.08.2018

ДОДАТОК 4

Офіційні правила участі в рекламній Акції

під умовною назвою «Надійне літо»

(надалі – Акція)

Назва акції - «Надійне літо»

Організатор Акції: Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «ПАРЕНС-Україна», адреса:м.Львів, вул. Щирецька,36; «Торговий центр «Карпати-ІІ»,код ЄДРПОУ 38208497

Визначення термінів:

Акція «Надійне літо» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування послуг згідно ліцензії МОЗ серії АЕ № 459659.

«Акційна пропозиція» Програма запліднення «IN VITRO» з використанням донорських ооцитів та сперми

«НАДІЙНА ФУЛ» 654 відповідно до прайсу.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання послуги на акційних умовах.

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Спеціальна ціна» - вартість послуги на період тривалості акції складає 110 000 тисяч гривень 00коп..

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.parens.com.ua

«Місце проведення Акції» - Акція проводиться у медичному центрі «Центрі репродукції «Паренс-Україна»

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, з 2 липня 2018 до 31серпня 2018 року включно.

«Пацієнт» - клієнт, який отримує послуги

1.Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та якими виконаноумови та правила цієї Акції, що викладено нижче.
1.2. Учасниками акції можуть бути виключно громадянин України. Послуги мають бути надані з дотриманням норм чинного законодавства.
1.3. У випадку, якщо в момент продажу послуги на умовах Акції буде встановлено, що пацієнт, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання послуги за спеціальною ціною .

2. Умови участі у Акції
2.1. З метою участі в Акції та отримання послуги за акційною ціною пацієнти повинні звернутися в медичний центр та пройти консультацію лікаря . Проведення послуги можливе у період проведення акції або впродовж двох місяців після її завершення, з умовою здійснення повної оплати виключно у період дії акції.
2.2. Учасники Акції мають право придбавати послугу, на умовах пункту 2.1 цих Правил з метою участі у Акції необмежену кількість разів протягом Періоду проведення Акції.
2.3. Знижка на умовах цієї Акції не сумується зі знижкою по програмі лояльності та іншими акціями.
2.4. Учасник має право відмовитися оплачувати послугу за спеціальною ціною та оплатити згідно прайсу.
2.5. Прийом проводиться тільки відповідно до попереднього запису та наявності медичних показань до проведення вищезгаданих процедур.
2.6. Про детальні умов Акції можна довідатися за телефонами вказаними на офіційному сайті.

3.Обмеження
3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим йому правом отримати послугу за спеціальною ціною у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Право отримати спеціальну ціну надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.
3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання спеціальної ціни в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
3.3. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

4.Інші Умови
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання спеціальної ціни здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/parensukraine) та на сайті www.parens.com.ua у термін з «15 » червня 2018 року. Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів .
4.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції, зміну переліку акційних послуг та Території проведення Акції.
4.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.