Акція "ЩАСЛИВА ОСІНЬ"

ОСІНЬ ЩАСЛИВА ПОРА ! ДАРУЄМО ВІДПОЧИНОК В КАРПАТАХ або ФОТОСЕСІЮ!

СТАВАЙТЕ БАТЬКАМИ ТА ЗДІЙСНЮЙТЕ БАЖАННЯ З ПАРЕНС УКРАЇНА

ВСЕ ПРОСТО: ВСІМ ХТО ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITR0 - ПОДАРУНОК

Офіційні правила акції " ЩАСЛИВА ОСІНЬ"

ДОДАТОК 1

Офіційні правила участі в рекламній Акції

під умовною назвою «ЩАСЛИВА ОСІНЬ»

(надалі – Акція)

Назва акції - «ЩАСЛИВА ОСІНЬ»

Організатор Акції: Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «ПАРЕНС-Україна», адреса:м.Львів, вул. Щирецька,36; код ЄДРПОУ 38208497

Визначення термінів:

Акція «ЩАСЛИВА ОСІНЬ» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування послуг згідно ліцензії МОЗ серії АЕ № 459659.

«Акційна пропозиція» - Це Програма запліднення INVITRO та «ПОДАРУНОК»

«Програма запліднення INVITRO» яка, включає:

- стимуляцію овуляції з медикаментозним супроводом ( оплата згідно прейскуранту);

- Забір ооцитів (анастезія+пункція фолікулів),

- культивування ембріонів ,

- одноразовий трансфер ембріона(ів).

«ПОДАРУНОК» це - сертифікат на отримання безкоштовного проживання в комплексі «ЖИВА ВОДА»,який розташований за адресою: Україна, 90000, Закарпатська область, м. Міжгір’я, вул. Набережна,1 впродовж 2 днів або фотосесія ( на вибір) вартістю 1 гривня.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання послуги на акційних умовах.

«Учасник Акції» - сімейна пара , яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.parens.com.ua

«Місце проведення Акції» - Акція проводиться у Медичному центрі «Центр репродукції «Паренс-Україна»

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, з 3 вересня 2018 до 31жовтня 2018 року включно.

«Пацієнт» - клієнт , який отримує послуги

1.Участь в Акції

1.1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та якими виконано умови та правила цієї Акції, що викладено нижче. Сімейні пари , які мають медичні показання до використання ДРТ.

1.2. Учасниками акції можуть бути виключно громадянин України, які здійснили повну оплату послуг, що включені до програми запліднення IN VITRO та отримали такі послуги до 31.10.2018 року включно. Послуги мають бути надані з дотриманням норм чинного законодавства.

1.3. У випадку, якщо в момент продажу послуги на умовах Акції буде встановлено, що пацієнт, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання послуги за спеціальною ціною .

2. Умови участі у Акції

2.1. З метою участі в Акції та отримання подарунку пацієнти повинні звернутися в Медичний центр та пройти консультацію лікаря . Проведення послуги можливе у період проведення акції або впродовж одного місяця після її завершення, з умовою здійснення повної оплати виключно у період дії акції. Програма запліднення INVITRO ВКЛЮЧАЄ:

  • стимуляцію овуляції з медикаментозним супроводом, яка призначена лікуючим лікарем ;
  • Забір ( отримання) ооцитів (анестезія + пункція фолікулів);
  • культивування ембріонів до стадії бластоцисти;
  • одноразовий трансфер
  • оплата за усі послуги здійснюється згідно затвердженого прейскуранту, що діє в Медичному центрі на момент надання послуги або на момент її оплати.

При необхідності отримання пацієнтами інших послуг, що не включені до умов акційної програми «Щаслива осінь», але необхідність в отриманні яких виникне в процесі застосування ДРТ, за призначенням лікуючого лікаря, повинні бути оплачені пацієнтами в повному обсязі в день їх надання,згідно затвердженого прейскуранту,що діє в Медичному Центрі на момент надання таких послуг.

«ПОДАРУНОК» передбачає отримання пацієнтами, що беруть участь у акційній програмі «Щаслива осінь», сертифікату на безкоштовне проживання в готельно-оздоровчому комплексі «ЖИВА ВОДА» , що знаходиться за адресою: Україна, 90000, Закарпатська область, м. Міжгір’я, вул. Набережна,1 у номері стандарт, впродовж 2 днів ( відповідно до Правил розміщення гостей готельно-оздоровчого комплексу «Жива Вода») або сертифікат на проведення фото сесії, вартістю 1 гривня . Термін дії сертифікату вказаний на сертифікаті .
Деталі за телефонами вказаними на офіційному сайті.

3. Обмеження

3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим йому правом отримати подарунок у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Право отримати подарунок надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання подарунку в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

3.3. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.4. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

4. Інші Умови

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання спеціальної ціни здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/parensukraine) та на сайті www.parens.com.ua у термін з «5 » вересня 2018 року. Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів .

4.2.Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції, зміну переліку акційних послуг, подарунків та зміну Території проведення Акції.

4.3.Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.