Акції «Повторна CASA»

Наші пацієнти дуже важливі для нас !

Діагностика та коректні аналізи необхідні , щоб лікар міг правильно обирати лікувальну терапію та безпомилково ставити діагноз.

Щоб побачити результати лікування та зміни якості сперми , пропонуємо найточніший метод комп’ютерного аналізу CASA. При умові повторного аналізу всього 350 гривень

Акція діє кінця жовтня

Офіційні правила участі в рекламній Акції

під умовною назвою «ПовторанаCASA»

(надалі – Акція)

Назва акції - «Повторана CASA».

Організатор Акції: Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю Центр репродукції «ПАРЕНС-Україна», адреса:м.Львів, вул. Щирецька,36; «Торговий центр «Карпати-ІІ», код ЄДРПОУ 38208497.

Визначення термінів:

Акція «Повторна СASA» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування послуг, згідно ліцензії МОЗ серії АЕ № 459659.

«Акційна пропозиція» - повторна спермограма з комп’ютерним аналізом сперми.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отриманняпослуги.

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Спеціальна ціна» - вартість послуги на період тривалостіакції 350 гривень 00 коп.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.parens.com.ua

«Місце проведення Акції» - Акція проводиться уМедичному центрі ТзОВ Центр репродукції «Паренс-Україна»

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, з 18 червня 2018 до 1 листопаді 2018 року включно.

«Пацієнт» - клієнт , який отримує послуги

1. Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та якими виконано умови та правила цієї Акції, що викладено нижче.
1.2. Учасниками акції можуть бути виключно громадянин України.
1.3. У випадку, якщо в момент продажу послуги, на умовах Акції, буде встановлено, що пацієнт, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції, відповідно до цих Правил, то такій особі не надається право на отримання послуги за спеціальною ціною.

2. Умови участі у Акції
2.1. З метою участі в Акції та отримання послуги комп’ютерноїспермограми за спеціальною ціною 350 гривень00 копійок, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції звернутися в Медичний центр.Учасник має назвати анкетні дані та бути пацієнтом, який вже раніше:в період з 01.01.2018 до моменту звернення - отримував послуги комп'ютерної спермограми на території проведення Акції.
2.2. Учасники Акції,з метою участі у Акції, мають право придбавати послугу, на умовах пункту 2.1 цих Правил,необмежену кількість разів протягом Періоду проведення Акції.
2.3. Знижка, що надається на умовах цієї Акції- не сумується зі знижкою по програмі лояльності та іншими акціями. Попередній запис для участі у Акції -обов’язковий.
2.4. Учасник має право відмовитися оплатити послугу на умовах Акції за спеціальною ціною та провести оплатузгідно прайсу.
2.5. Про детальні умов Акції можна довідатися за телефонами вказаними на офіційному сайті.

3. Обмеження
3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим йому правом отримати послугу за спеціальною ціною у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Право отримати спеціальну ціну надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.
3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції, та/або порушення строків та умов проведення Акції, та/або за ненадання спеціальної ціни в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
3.3. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

4. Інші Умови
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання спеціальної ціни здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті у соціальній мережі Facebook(https://www.facebook.com/parensukraine) та на сайті www.parens.com.ua у термін з «15 » червня2018 року.Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів.
4.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції, зміну переліку акційних послуг та Території проведення Акції.
4.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.