Wizyta u lekarza
 • uk
 • pl
 • en
 • Lekarz położnik-ginekolog, reproduktor, lekarz USG
  Kategoria kwalifikacyjna: wyższa.
  2002 – LNMU im. D. Halickiego, Wydział Lekarski.
  Specjalizacja: położnictwo i ginekologia
  2005 – LNMU im. I. Franco, Wydział Prawa.
  Specjalizacja: prawo.
  Doświadczenie: 18 lat.
  Kursi:
  • 2004 – LNMU im. D. Halickiego, Katedra diagnostyki radiologicznej – specjalizacja USG.
  • 2014 – NMA KP im. P. L. Szupika – „Medycyna rozrodcza”.
  • 2013-2019 – Polska, m. Kraków – Centrum Leczenia Niepłodności „Parens”.
  Dorobki naukowe: 10 prac naukowych, 1 monografia kandydata przy katedrze położnictwa i ginekologii NMU im. O. Bohomołcia.
  Członek Europejskiej Unii Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (USMR).