Wizyta u lekarza
  • uk
  • pl
  • en
  • Ukraina i Parens Kraków w ścisłej współpracy podejmują wszelkie możliwe działania zapewniające bezpieczeństwo komórkom rozrodczym i zarodkom, zgromadzonym  w banku Parens Ukraina we Lwowie. 
    Obecnie materiał biologiczny wraz z dokumentacją znajduje się w bezpiecznym, monitorowanym pomieszczeniu o charakterze schronu. Mimo zaistniałej sytuacji wszelkie procedury są realizowane, a materiał jest pod opieką i obserwacją embriologów. Trwają  intensywne starania o przeniesienie materiału do polskiej kliniki, w której pozostaną do czasu przywrócenia bezpieczeństwa w Ukrainie.

    O wszelkich działaniach oraz zmianach w zakresie bezpieczeństwa materiału biologicznego zgromadzonego w Parens Ukraina we Lwowie będziemy Państwa na bieżąco informować. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.