Граждан Костянтин Веніамінович

Завідувач відділенням ембріології
1991 р. – Сільськогосподарська академія, ветеринарний факультет.
Спеціалізація: ветеринарний лікар.
Стаж роботи: загальний – 28 років, робота у відділенні ембріології – 15 років.
Курси:
  • Сучасні методи екстракорпорального запліднення IVF, ICSI, IMSI, культивування та переносу ембріонів.
  • Сертифікований спеціаліст кріоконсервації ооцитів, ембріонів методом вітрифікації.
Стажування:
  • 2018р. – Польща, м. Краків – Центр лікування безпліддя “Паренс”.
Член європейської спілки репродукції людини та ембріології (ESHRE).