EmbryoGen & BlastGen – specjalistyczne media do hodowli zarodków

Powracające niepowodzenia w utrzymaniu ciąży oraz idiopatyczne (o nieznanej przyczynie) podłoże niepłodności powodują, iż w świecie nauki nieustannie trwają badania nad nowymi technikami leczenia niepłodności.

PARENS Ukraina posiada w swojej ofercie specjalistyczne media hodowlane EmbryoGen® oraz BlastGen®, zawierające czynnik wzrostu.

Wskazania do zastosowania specjalistycznego medium EmbryoGen i BlastGen:

  • powtarzające się poronienia
  • powtarzające się niepowodzenia procedury in vitro
  • niepłodność idiopatyczna (o nieznanej przyczynie)

Jak działa?

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)–  jest to czynnik wzrostu produkowany w nabłonku wyściełającym jajowody i macicę oraz w jajniku pod wpływem estrogenów. Udowodniono wpływ GM-GSF na wzrost i żywotność zarodków poprzez oddziaływanie na proliferację komórek, przejście zarodka do etapu blastocysty, naturalne przerwanie otoczki zarodka (hatching) oraz zagnieżdżenie zarodka w endometrium.

Najwięcej GM-CSF powstaje w wydzielniczej fazie cyklu menstruacyjnego, co zbiega się z czasem poczęcia i implantacji zarodka. GM-CSF wpływa również na krwiotworzenie poprzez namnażanie i różnicowanie monocytów i makrofagów.

Obecność GM-CSF może poprawić formację blastocyst

Medium EmbryoGen® zawierające dodatek GM-CSF stosuje się w hodowli od momentu zapłodnienia do etapu zarodka kilkukomórkowego (2-8 blastomerów) oraz przy transferach zarodków na wczesnych etapach rozwoju (w 2 lub 3 dniu hodowli). Medium  BlastGen stosuje się między 3 a 6 dniem hodowli, a więc od etapu kilku komórek (cleavage stage) do blastocysty. Można go stosować także do transferu zarodka w dniu 5. Jest pierwszym na świecie medium stosowanym do etapu blastocysty zawierającym GM-CSF, a w porównaniu do EmbryoGen zawiera dodatkową porcję cytokiny, co jeszcze bardziej ułatwia zagnieżdżenie zarodka i uzyskanie ciąży.

embryogen zarodki

Jak może pomóc?

  • ·Zwiększa szansę na implantacjęuzyskanie ciąży klinicznej – aż o 44%!
  • ·Zwiększa szansę na utrzymanie ciąży

Źródła:

1. Ziebe et al 2013 Fertil Steril. 99(6):1600-9; A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization.

2. Renzini et al 2013 Hum. Reprod. 28 (suppl1):i160-i202; Clinical efficiency and perinatal outcome of ART cycles following embryo culture in the presence of GM-CSF in patients with miscarriage or early pregnancy loss history.

3. Sfontouris et al 2013 Hum. Reprod. 28 (suppl 1):i60-i62; Effect of granulocyte-macrophage colony- stimulating factor (GM-CSF) on pregnancy rates in patients with multiple unsuccessful IVF attempts.

4. Wikipedia:https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynnik_stymuluj%C4%85cy_tworzenie_kolonii_granulocyt%C3%B3w_i_makrofag%C3%B3w