O banku nasienia


„Od zawsze marzyłam o dużej rodzinie. Niestety, nie poznałam mężczyzny, z którym chciałabym ją założyć. Miałam 33 lata i uznałam, że to już najwyższa pora, aby choć w części moje marzenie się spełniło. Dzięki możliwości skorzystania z banku nasienia, dziś jestem szczęśliwą mamą.”


Często zdarza się, że niepłodność leży po stronie mężczyzny. W przypadku azoospermii (całkowitego braku plemników) lub bezpłodności o innych przyczynach (np. mutacje genetyczne, pacjenci po leczeniu onkologicznym), gdy nie ma już możliwości leczenia, szansą na bycie tatą pozostaje skorzystanie z dawstwa spermy. Także kobiety samotne lub pozostające w związkach jednopłciowych, mogą spełnić swoje marzenia o rodzicielstwie.

baby 1537762 960 720

Pacjenci naszej Kliniki PARENS Ukraina mogą skorzystać z szerokiego wyboru dawców nasienia. Współpracujemy z dwoma bankami nasienia na terenie Ukrainy oraz duńskim bankiem nasienia Cryos.

Każdy dawca spełnił rygorystyczne warunki selekcji i pomyślnie przeszedł wymagane badania zanim jego nasienie zostało zaakceptowane.

Dawcy zrzekają się wszelkich praw rodzicielskich i odpowiedzialności.

Badania, które przechodzą wszyscy mężczyźni, chcący zostać dawcami:

Przed zakwalifikowaniem, dawcy badani są w kierunku Chlamydii i przeciwciał przeciwko HIV-I i II, HTLV-I jak również wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygen HbsAg) i wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV-Ab). Grupa krwi (ABO) i kariotyp (46, XY) są również zbadane.

W specyficznych sytuacjach bank nasienia przeprowadza też inne testy związane z dziedziczeniem chorób (niedokrwistość sierpowata, Thalassemia, choroba Tay Sachs, mukowiscydoza).

Przeprowadzany jest pełny wywiad (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dziedzicznego przenoszenia chorób) i informacje zapisywane są w kartotece dawcy. Każdy dawca jest egzaminowany i zatwierdzany przez lekarza.

Co trzy miesiące dawcy testowani są ponownie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową: HIV-I i II, syfilis (WR), rzeżączka (GC), Wirusowe zapalenie wątroby, typ B i C oraz Chlamydia.

Dane dawcy, które znajdują się w rejestrze banku nasienia: numer dawcy, kolor oczu, kolor włosów, wzrost, waga ciała, ciała, rasa, wygląd indywidualny (m.in. karnacja), profil psychologiczny, wiek, wykształcenie/rodzaj wykonywanej pracy lub kierunek studiów, grupa krwi, kariotyp, negatywne wyniki testów w kierunku Chlamydii, rzeżączki, HbsAg, HCV-Ab, syfilis, HIV-I i II, HTLV-I i możliwość innych testów.

Często do profilu rozszerzonego dawcy dołączone są jego zdjęcia z dzieciństwa, nagrania głosu, opis zainteresowań, informacje na temat rodziny.

 bank nasienia

Nasienie pozostaje zamrożone w kwarantannie co najmniej 6 miesięcy. Po tym czasie dawca ponownie badany jest w kierunku HIV i jeśli wynik jest negatywny, nasienie może być przekazane do użytku.